Bli medlem!


Välkomna alla medlemmar, gamla som nya!


För att bli medlem i Färs Härads Ryttareförening betalar ni in medlemsavgiften till 

Bankgirot 870-5436.

Det är mycket viktigt att ni anger namn, adress, telefonnummer och fullständigt personnummer på den/de personer som skaffar medlemskap.


Ni kan även använda Swish för att betala.

Vårt swishnummer är 123 188 12 83.

Glöm inte att märka din betalning!


Detta är de medlemskap vi erbjuder:

JUNIOR


Tills året du fyller 18 år räknas du som Junior.

Detta medlemskap kostar
300 kr

SENIOR


Du över 18 räknas som Senior. Detta medlemskap kostar

450 kr

FAMILJ


Ni kan även lösa medlemsskap för hela familjen (Måste vara folkbokförda under samma adress. Detta medlemsskap kostar


800 kr

Schema

Här kan du följa vad som sker på ryttarföreningen. Allt från träningar, möten,  kurser, arbetsdagar, tävlingsgdagar och mm.


Klicka på knappen för att komma till vår kalender!

STYRELSEN

Ordförande

Jeanette Bengtsson


Vice Ordförande

Kristina Sandetorp


Sekreterrare/Kassör

Sanna Heide


Ledamot

Sanna Heide

Elin Sandetorp

Anna Öhlund

Alexandra Gunnarsson

Tove Bergman

Linnea Nyman Andersson

Sonny Elfvin


Suppleang

Thomas Pålsson

Christoffer Fritzon


Valberedning

Therese Fritzon

Sara Fentress


Anläggnings ansvarig

Sebastian Nilsson

GRUPPER & SEKTIONER

Ekonomi   

Sanna Heide, Tove Bergman & Jeanette Bengtsson

Anvarsområde: Deklarationer/bokslut, betalningar Bidragsansökningar & Avtalshanteringar 


Medlemsservice

Kristina Sandetorp

Ansvarsområde: Idrottonline, Medlemskap, TDB/licenser, Utbildning, Kommunikation & Sociala media


Anläggning

Sebastian Nilsson & Thomas Påhlsson

Ansvarsområde: Material, Utveckling, Skötsel & Säkerhet


Träning 

Anna Öhlund, Tove Bergman, Sonny Elfvin & Alexandra Gunnarsson

Ansvarsområde: Schemalagd träning, Inbjudningsträning, Tränarutbildningar & LOK


Tävling

Christel Wiberg, Alexandra Gunnarsson, Helena Elfvin, Matilda Månsson & Malin Gunnarsson

Ansvarsområde: Funktionärer, Planering egna/lag tävlingar, Equipe, TDB, Material, Kringfunktioner & Café


Extern kommunikation

Elin Sandetorp & Linnea Nyman Andersson m. Styrelse

Ansvarsområde: Sociala media, Profil, Hemsida, Sponsorvård, IT, Hemsida

Ungdomssektion

Sanna Heide

Elin Sandetorp

Linnea Nyman Andersson


Policy - Sociala medier

Sociala medier

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar, ledare och förtroendevalda som representerar Färs Härads Ryttarförening avseende sociala medier.

 

Sociala medier

Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter, Youtube osv.

 

Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra Färs Härads RF och stärka vårt varumärke och skapa kontakter och kommunicera.

 

Kommunikation över internet innebär också risker för Färs Härads RF då det som skrivs kan få stor spridning och vara svårt att stoppa.

 

Syftet med denna policy är att medlemmar, ledare och förtroendevalda ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt och att ge fler möjligheter att hitta till Färs Härads RF och vår verksamhet.

 

Utgångspunkt

Utgångspunkten är att Färs Härads RF ser positivt på användandet av sociala medier. Vårt engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det stärker också bilden av organisationen som öppen och tillgänglig.

 

Du som person är alltid närvarande som enskild individ, men din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Färs Härads RF. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, ledare eller förtroendevald eller privat.

 

Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du ordförande eller annan förtroendevald.

 

Allmän policy

I den mån Färs Härads RF har officiella Facebook-sidor, Twitter, bloggar, hemsidor osv administreras dessa av Färs Härads RFs utsedda.

 

Färs Härads RF ska informera och entusiasmera läsaren att söka mer information om ridsporten på tex www.idrottonline.se/FarsHaradsRF-Ridsport och www.ridsport.se.


 

Förhållningsregler

 • Visa respekt.

 

 • Kommentera aldrig någon nedsättande.

 

 • Var alltid korrekt och använd sunt förnuft. Även om ditt svar är riktat till en viss   person kommer det att läsas av många andra.

 

 • Respektera dina kamraters integritet – använd inte deras kunnande och referera inte till en viss person utan att informera denne.

 

 • Använd aldrig andras material utan tillåtelse och ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.

 

 • Tänk på att länkar kan uppfattas som en rekommendation från Färs Härads RF.

 

 • Beakta personuppgiftslagens, PUL, regler genom att vara noga med att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte publicera kränkande personuppgifter och att ta bort kränkande personuppgifter.

 

 • Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak, men personliga påhopp, mobbning, politiska åsikter, ryktesspridning, spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.

 

 • Vid alla frågor och diskussioner som rör ren fakta hänvisa till Färs Härads RF, hänvisa till Färs Härads RFs www.idrottonline.se/FarsHaradsRF-Ridsport eller Färs Härads RFs styrelse.

 

Påföljder

Övertramp i sociala medier kommer behandlas utav ledare och om nödvändigt av

styrelse, så att lämpliga påföljder kan verkställas. Exempel:

 

Medlemmar:

 • samtal med medlem och kontakt med föräldrar om medlemmen är under 18 år. Åtgärd efter bedömning av överträdelsens storlek.

 

Ledare/Förtroendevald:

 • enskilt samtal mellan ledare och styrelse, åtgärd efter bedömning av

överträdelsens storlek.

 

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.

 

Policyn av Sociala Medier har antagits av Färs Härads RFs styrelse 2014-11-11

 Denna policy innefattas även FÄRS HÄRADS RIDHUS EKONOMISKA FÖRENING

Policys - Droger 


Vår förening är uppbyggd och drivs helt av ideellt arbete. För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är också viktigt att våra barn, ungdomar och seniorer utvecklas i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi vuxna och ledare agerar mot våra barn, ungdomar och seniorer är viktgit i denna utveckling. Ett led är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har föreningen antagit följande riktlinjer gällande tobak, alkohol, doping och narkotika.

 

Tobak

Tobak innefattar snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under, eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

-  Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

-  Ledar-/styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

 

Alkohol

Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl och dricka på restaurang och 20 år för att handla på Systembolaget. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

-  Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.

-  Vid misstanke om problem (inom familjen) tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, styrelsens och ledarnas.

 

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Det visar vi genom att man inte får:

-  Dricka alkohol på resa, läger eller inom verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar.

-  Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.

-  Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

 

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

-  Enskilt samtal.

-  Erbjuder hjälp och stöttning.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

 

Doping och narkotika

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopingpreparat eller narkotika agerar vi på följande sätt:

-  Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.

-  Kontakt med sociala myndigheter eller polis.

-  Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammans.

 

Drogpolicyn har antagits av styrelsen 2008-11-17

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy, kommer vi att lyfta fram den vid årsmötet, gemensamma träffar samt vid våra arrangemang. Dessutom ska vår policy finnas presenterad på vår hemsida och anslagen i klubblokalen.


Stadgar för Färs Härads Ryttarförening


Här kan du läsa om ryttarföreningens stadgar