Bli medlem!

Klart du ska bli medlem hos oss!
Alla välkomna, gamla som nya medlemmar.


Du kan köpa ditt medlemskap i vår webbshop.
Betalning sker genom swish.


Om det skulle uppstå problem vid ditt köp genom webbshoppen eller om du vill betala på annat sätt kan du kontakta styrelse@farsharadsrf.se

Medlemskap 2024

JUNIOR


Tills året du fyller 20 år räknas du som Junior.

300 kr

SENIOR


Du över 20 räknas som Senior. 


450 kr

FAMILJ


Ni kan även lösa medlemsskap för hela familjen (Måste vara folkbokförda under samma adress. 1000 kr

Schema

Här kan du följa vad som sker på ryttarföreningen. Allt från träningar, möten,  kurser, arbetsdagar, tävlingsdagar och mm.


Klicka på knappen för att komma till vår kalender!

Klart du ska ha våra Klubbkläder!

Håll ögonen öppna! Inom snar framtid kan du köpa ryttarföreningens klubbkläder...Vi längtar så att få presentera detta för dig som medlem!

STYRELSEN 2024

Ordförande

Sonny Elfvin


Vice OrdförandeSekreterare

Jenny Ter-Borch


Kassör
Sara Fentress


Ledamot

Amy Fentress

Sara Fentress

Caroline Andersson

Jenny Ter-Boch

Nova-Lie Elfvin Undomsledamot


Suppleant

Tess de Hann -Ungdomssuppleant


Valberedning

Malin Myrén

Therese Fritzson


Revisorer & Revisorsuppleant

Britt Leksell

Tove Bergman

Emelie Nilsson


Färsus
Nova-Lie Elfvin - Ungdomsledamot
Tess de Hann -Ungdomssuppleant


MEDLEMSINFORMATION

2024-05-29


Hej alla medlemmar.

I samrådan med vår kontaktperson på Sisu har vi i styrelsen beslutat att skjuta fram det extra allmänna mötet. Mötet den 2/6 ställs därför in. Nytt möte kommer att äga rum den 11/8 2024 kl 10.00 Mötet föranleds av ett flertal avhopp från styrelsen. Mötet kommer att avse val av ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte samt val av kompleterande ledamöter också fram till nästa ordinarie årsmöte.


Minst 10 dagar före mötet skickas förslag till föredragningslista samt valberedningens förslag. Då kommer också information om platsen mötet äger rum att delas.


Vi ser gärna förslag på medlemmar som vill sitta i Färs Härads Ryttarförenings styrelse.

Förslag skickas till valberedningen på valberedning@farsharadsrf.seHoppas att så många som möjligt kan delta!

 

Har ni frågor eller funderingar tips och förslag är ni alltid välkommna att kontakta oss i styrelsen.

styrelsen@farsharadsrf.se

 

_______________________________________________________________________________

2024-05-23


Kallelse till Extra allmänt möte, rättelse

Rättelse angående tidigare inbjudan till extra årsmöte.

Kallelsen avser ett extra allmänt möte enligt §15 i Färshärads ryttarförenings stadgar.Hej alla medlemmar!
Styrelsen på Färs Härads ryttarförening kallar till möte.

Under året som gått har vi haft avhopp från styrelsen och söker därför nya styrelsemedlemmar

som brinner för föreningslivet.
Vill du vara med och påverka och driva föreningen framåt kontakta

Malin Myrén 0707815509 eller Therese Fritzon 0768470768.
Mötet kommer att hållas i ridhuset i Vollsjö söndagen den 2/6 kl. 10.00.

Vi önskar att så många som möjligt kommer och är med och påverkar föreningens framtid.
Välkomma!

Med vänlig hälsning Styrelsen Färs härads Rytttarförening

 

GRUPPER & SEKTIONER

Ekonomi   

Anvarsområde: Deklarationer/bokslut, betalningar Bidragsansökningar & Avtalshanteringar 


Medlemsservice

Ansvarsområde: Idrottonline, Medlemskap, TDB/licenser, Utbildning & Kommunikation


Anläggning

Ansvarsområde: Material, Utveckling, Skötsel & Säkerhet


Träning 

Ansvarsområde: Schemalagd träning, Inbjudningsträning, Tränarutbildningar & LOK


Tävling

Ansvarsområde: Funktionärer, Planering egna/lag tävlingar, Equipe, TDB, Material, Kringfunktioner & Café


Extern kommunikation

Ansvarsområde: Sociala media, Profil, Hemsida, Sponsorvård, IT, Hemsida


Ungdomssektion - Färsus
Ansvarsområde: Föra fram åsikter och önskningar från ungdomar inom föreningen.